Vrijwilligers

Aanmelden als vrijwilliger

Sportief Evenwicht Twello heeft een groot aantal vrijwilligers (m/v) die helpen bij het begeleiden van de sporters en bijv. bij het omkleden. Ook gaan vrijwilligers mee het water in bij het zwemmen. Zonder vrijwilligers kan Sportief Evenwicht Twello niet de sporten aanbieden zoals we nu doen.

Wat wordt er van je verwacht als vrijwilliger?

 • Je bent op tijd aanwezig (15 – 30 minuten voor aanvang van de sportactiviteit) om sporters op te vangen.
 • Een van de vrijwilligers vult de presentielijst in.
 • Zo nodig assisteren bij het uit- en aankleden.
 • Sporters begeleiden naar de sportzaal
 • Sporters helpen met sporten onder verantwoordelijkheid van de instructeur
 • Activeert sporters in de aangeboden oefeningen
 • Sporters begeleiden naar en van het toilet
 • Sporters begeleiden naar de kleedkamers
 • Een van de vrijwilligers wacht tot alle sporters vertrokken zijn.
 • Vrijwilligers kunnen NIET verantwoordelijk gesteld worden voor ongevallen of calamiteiten.
 • Sporters gaan onder EIGEN verantwoordelijkheid sporten.

Vrijwilligers hebben GEEN verantwoordelijkheid ten aanzien van het sporten van de leden, maar worden geacht om bij ongevallen of calamiteiten in overleg met de instructeur de huisartsenpost Deventer (tel 0570 – 501 777) te waarschuwen.

Zo nodig wordt een van de bestuursleden geïnformeerd.

Vrijwilligers binnen SET zijn op de hoogte en houden zich aan de gedragscode vrijwilligers Sportief Evenwicht Twello.

Meer informatie
Heb je belangstelling om ook als vrijwilliger aan de slag te gaan? Neem dan contact op met het secretariaat voor meer informatie en de mogelijkheden:

Secretaris Tonny de Frens
Tel: 06 – 227 442 70
Mail: info@sportiefevenwichttwello.nl