Wat is het?
Boccia is een Paralympische Sport, die het beste te vergelijken is met Jeu de Boules. Er wordt gespeeld met zachte ballen in een gymzaal en is zeer geschikt voor wie moeilijk ter been is of in een rolstoel zit. Er zijn hulpmiddelen beschikbaar zoals een rol goot, voor wie moeilijk of niet kan gooien.

Op dit moment is er te weinig animo voor Boccia. Heb je interesse? Meld je aan, bij voldoende aanmeldingen zullen we Boccia opnieuw gaan opstarten.

Meer informatie?
Neem contact op met coördinator Boccia Sportief Evenwicht Twello: Dick Nijland
Telefoon: 06 – 579 896 36
Email: voorzitter@sportiefevenwichttwello.nl

Meer informatie over deze sport: www.Boccia.nl