1. Aspirant sporters kunnen 1 maand op proef sporten
  2. Na 1 maand dient het inschrijfformulier te worden ingevuld en samen met het machtigingsformulier ten behoeve van de betaling van de contributie te worden ingeleverd/opgestuurd naar de ledenadministratie.
  3. Sporter is op tijd aanwezig bij de sportactiviteit. (zwemmers ong. 15 minuten voor aanvang en rolstoelers ong. 30 minuten voor aanvang in verband met het omkleden)
  4. Als je niet kunt sporten s.v.p. afmelden bij Gerard De Krosse voor wat betreft het sporten op de vrijdagavond en bij Sandra Barmentloo voor wat betreft het zwemmen.
  5. Als een sporter om medische redenen langer dan 1 maand niet kan sporten , dan hoeft er geen contributie betaald te worden
  6. Het opzeggen van het lidmaatschap dient minimaal 1 maand voor aanvang van een nieuw kwartaal schriftelijk te worden gemeld aan de ledenadministratie
  7. De instructeurs zijn verantwoordelijk voor het aanbieden van sportactiviteiten. De aanwijzingen van de instructeurs MOETEN worden opgevolgd.