wandelen splash

Welkom

Welkom op de website van Sportief Evenwicht Twello. Een sportvereniging voor aangepast sporten. Onze visie is:

SPORTEN KAN VOOR IEDEREEN!

Navigeer eens rustig door de site. U leest onder ander het ontstaan van de vereniging en de sportactiviteiten die worden aangeboden. Naast sporten is het ook mogelijk om als vrijwilliger actief te zijn bij de sportvereniging.


 

Geen sporten/zwemmen tot 1 september 2020

Beste sporters, vrijwilligers, instructeurs van Sportief Evenwicht,

We kunnen ons voorstellen dat je het sporten mist, fitness, zwemmen, wandelen. Als bestuur hebben we overleg gehad of er al wat aan sport gedaan kan worden. Helaas moeten we jullie teleurstellen, we vinden het nog te riskant om te versoepelen.

De sportscholen, dus ook de fitness bij SV Twello is nog gesloten. Het zwembad gaat voor bepaalde groepen weer open, maar voor onze zwemmers is het nog niet mogelijk om hier gebruik van te maken. Gezien de doelgroep, waarbij veelal één op één gezwommen wordt, is dit te risicovol. De Boombosch gaat voor sommige groepen de lessen wel weer opstarten in de buitenlucht, maar voor onze groepen is dit nog niet mogelijk en ook hier zitten te veel risico’s aan. Voor het wandelen is het 1,5 meter afstand houden ook moeilijk en ook hiermee willen we wachten tot na de zomervakantie. Daarnaast is voor onze deelnemers vanuit de woonvoorzieningen nog maar beperkte bewegingsvrijheid. Gezien de huidige situatie hebben we besloten de contributie van het tweede kwartaal niet te innen. M.b.t. het derde kwartaal volgt t.z.t. nader bericht, afhankelijk wanneer er weer enige activiteiten plaats kunnen vinden. Voor nu hebben we besloten in ieder geval tot 1 september nog niet te gaan sporten/zwemmen/wandelen en gaan we als bestuur voorbereidingen treffen om het sporten, als het kan, dan wel weer mogelijk te maken.

Mochten er tussentijds zich andere ontwikkelingen voordoen dan zullen we dat laten weten. Iedereen heeft noodgedwongen een langere zomerstop dan je gewend bent. Jammer maar helaas het is niet anders. Wil je nu thuis toch een beetje sporten/bewegen, dan staan onder dit bericht enkele suggesties, misschien kun je er iets mee. Toch wensen we iedereen een fijne zomer met mooi weer en laten we hopen dat de zon het virus kan verdrijven. Fijne vakantie, in eigen tuin of in Nederland. Blijf gezond en houd moed.

Met vriendelijke groeten,

Het Bestuur;

Dick, Bernard, Sandra, Carolien, Frits, Rob, Manon.

Bij de video’s op facebook is het een beter overzicht https://www.facebook.com/voorstactiefontour/videos/?ref=page_internal

 


Mooie opbrengst Salland Club Actie

Bericht van Salland Verzekeringen:

De eerste maand van 2020 zit er al weer op en hopelijk hebben jullie een mooie sportieve start gehad. Februari betekent de bekendmaking van de sponsorbedragen van de Salland Clubactie. En we hebben dit jaar ook iets anders moois in petto. In totaal doen er nu 151 sportverenigingen mee aan de Salland Clubactie. Dit jaar ontvangen deze verenigingen gezamenlijk €65.480,- !

Gescoord bedrag door Sportief Evenwicht Oost
Jullie clubleden hebben samen €170 gescoord voor in de clubkas! Dit maken we in februari over.

salland logo

Salland2020


Nieuwe folders mogelijk gemaakt door Brein Reclame

Vanaf heden beschikken we over nieuwe kleurlijke folders die goed aangeven waar we als vereniging voor staan. Dit is mogelijk gemaakt door Brein Reclame en hier zijn we als vereniging heel erg blij mee. Wij willen Brein Reclame dan ook hartelijk danken voor het ontwerp en het drukken van deze folders.

De eerste folders zijn uitgereikt aan enkele leden die in de folder op een foto staan. Daarnaast hebben we folders uitgereikt op zaterdag 6 april op de Sport & Cultuurdag voor Unieke Mensen in Apeldoorn.

Brein Reclame, dé reclamemakers uit Twello  =>  https://www.breinreclame.nl/

Klik HIER voor de folder


 

SET tekent intentieverklaring lokaal sport- en beweegakkoord

Op woensdagmiddag 3 april 2019 hebben de gemeente Voorst, Zwembad De Schaeck, Koepel Sport, Welzijn en Cultuur en Sportief Evenwicht Twello een intentieverklaring voor een Lokaal sport- en beweegakkoord ondertekend. In een lokaal sport- en beweegakkoord staan gezamenlijke dromen en ambities van sport en beweegaanbieders. Sportief Evenwicht Twello, Zwembad De Schaeck en Koepel Sport, Welzijn en Cultuur nemen samen met de gemeente Voorst deel aan de Regeling Lokale Sportakkoorden -  Sportformateur. 

Sport- en beweegakkoord Medio 2018 is het Nationale Sportakkoord vastgesteld waarin invulling wordt gegeven aan zes ambities: inclusief sporten & bewegen, duurzame sportinfrastructuur, vitale sport- en beweegaanbieders, positieve sportcultuur, vaardig in bewegen en ‘topsport die inspireert’. Minister Bruins van Sport wil de ambities in dit Nationale Sportakkoord lokaal vertalen naar lokale sportakkoorden. Wethouder Hans van der Sleen: “De gemeente Voorst gaat ook met deze ambities aan de slag zodat er lokale samenwerkingsverbanden ontstaan. Hiermee wordt sport als doel en als instrument breder verankerd in de samenleving en dus duurzaam versterkt. Zo kan iedereen in onze gemeente plezier in sport hebben!”

Sportformateur  Voor het opstellen van een lokaal sport- en beweegakkoord stelt het Rijk € 15.000 beschikbaar voor een sportformateur. Deze sportformateur heeft als taak de diverse partijen rondom de tafel te krijgen die invulling gaan geven aan één of meer van de geformuleerde ambities. De gemeente Voorst werkt voor de ontwikkeling van het lokale sport- en beweegakkoord samen met de Gelderse Sport Federatie (GSF). Het GSF heeft een onafhankelijke positie in het lokale proces en stelt in overleg met de ondertekenaars een sportformateur aan. De sportformateur organiseert onder andere lokale bijeenkomsten voor gemeente en lokale sport- en maatschappelijke partners om input te verzamelen voor de ontwikkeling van een lokaal sport- en beweegakkoord. De GSF begeleidt het proces waarbij de ambities uit het Nationaal Sportakkoord als leidraad worden genomen. 

Eigenaarschap en betrokkenheid Henk Beekhuis, voorzitter van Zwembad De Schaeck ziet een lokaal sport- en beweegakkoord als een kans om samen met partners ambities te creëren voor de toekomst: “Het zorgt voor eigenaarschap bij, en betrokkenheid van, partners. Zo gaan we gezamenlijk de uitdaging aan om iets met elkaar te bereiken”. Door middel van een lokaal sport- en beweegakkoord kunnen we sport nog sterker verankeren in de maatschappij. Wilma van den Brink, voorzitter van Koepel Sport, Welzijn en Cultuur: “Gezamenlijk kijken we naar de rol en toegevoegde waarde van sport voor de samenleving. En in vervolg daarop voor andere organisaties zoals zorg, welzijn, onderwijs etc. Op die manier boeken we voortgang op de ambities en dragen we samen zorg voor het duurzaam versterken van het sportbeleid en de gastvrije sportinfrastructuur”. Ook Dick Nijland, voorzitter van Sportief Evenwicht Twello, is blij met de ontwikkeling van een lokaal sport- en beweegakkoord: “Onder andere het deelakkoord ‘inclusief sporten & bewegen’ is voor ons heel interessant! Een mooie ontwikkeling voor de leden van onze vereniging en voor het sportlandschap in de gemeente Voorst”. 

Uitvoeringsbudget Met de partijen die de intentieverklaring hebben ondertekend wordt de inzet van het uitvoeringsbudget afgestemd. Dit uitvoeringsbudget wordt ingezet om één of meer van de geformuleerde ambities uit het lokale sport- en beweegakkoord te verwezenlijken. Voor de gemeente Voorst is er een uitvoeringsbudget van € 20.000 beschikbaar vanuit het Rijk voor zowel 2019, als 2020. 

twitter facebooklogo